Varför etnicitet är viktigt

När man lämnar signalement på misstänkta i media så är syftet att hjälpa polisen att hitta den som begått brottet, eller att åtminstone ge en saklig men korrekt beskrivning av vem gärningsmannen är.

I en sådan beskrivning borde vissa saker vara självklara. Tänk dig själv följande beskrivning av ett påhittat offer:

”Jag blev överfallen på en promenad hem, en person försökte angripa mig sexuellt!”

Det är en vag beskrivning och eftersom allt signalement utelämnas så får vår fantasi ta över istället. Sexualbrott, då brukar förövaren vara man. Men tänk om signalementet låtit såhär ist?

”Jag blev överfallen på en promenad hem, en kvinna försökte angripa mig sexuellt!”

Det ställer situationen i en helt annan dager, eller hur? Fortfarande så finns inget signalement och vi är förmodligen mer frågande än tidigare, nu när vi vet att det var en kvinna som var gärningsman. Så, vi fortsätter leken och säger att beskrivningen ist såg ut såhär:

”Jag blev överfallen på en promenad hem, en kvinna klädd i slöja försökte angripa mig sexuellt!”

Nu ändras återigen bilden helt. Slöja är diffust, tanken idag leder till en muslimsk kvinna, men det kanske var en ortordox kristen kvinna? Säg att hon hade ett kors om halsen, det hade återigen helt ändrat vår tolkning och framförallt om vi befunnit oss i närheten och vill ringa in tips så är signalementet radikalt annorlunda nu än i det första eller andra stycket.

Varför inte fortsätta ännu lite?

”Jag blev överfallen på en promenad hem, en kvinna med mörk hy i slöja försökte angripa mig sexuellt!”

Okej, nu vet vi att det är en mörk kvinna, då dras associationerna ännu mer mot muslimer eller kanske en kristen-ortordox syriansk kvinna? Men låt säga att hon inte hade någon brytning alls. Beskrivningen säger ingenting om det. Att hon har brytning är något vi fyller i mellan raderna. Om hon inte har brytning blir situationen en helt annan. Är hon adopterad? Är hon konvertit? Det är intressant därför att det är saker som folk kommer reagera på och lägga på minnet. Saker som hjälper ev. vittnen att ge tips och förslag om vem det kan vara som är gärningsman.

Jag skulle kunna fortsätta ännu längre med detta resonemang, men det borde vara tämligen uppenbart för var och envar vid detta lag varför beskrivningar med detaljer som dessa är viktiga. Inte bara vad som sägs, utan minst lika viktigt vad som utelämnas!

Det är nämligen lika mycket, eller ännu mer, vilseledande att utelämna detaljer som kraftigt påverkar vår tolkning av vad som kan ha hänt. När media gång på gång utelämnar sådan information, så har man slutat med nyhetsrapportering och övergått till propaganda.

Det kraftigaste verktyget i totalitära stater är nämligen inte så mycket vad man säger i media som vad man utelämnar. Om du söker på Himmelska Fridens Torg i Kina så får du inte upp en massa artiklar om hur staten gjorde rätt som dödade civila protestanter med militären, nej istället är alla relevanta artiklar är utelämnade från din sökning som ger någon hint om att något alls skett där (iaf är det så jag fått uppfattningen att Internet-censuren i Kina funkar, om inte så förstår ni iaf mitt resonemang hoppas jag.

Svensk media utelämnar gång på gång uppgifter när man beskriver situationer som man anser kommer forma hur människor tolkar sin omvärld i en riktning de inte vill se (dvs kritisk mot invandringspolitiken som den förs idag). Men eftersom vi lever i en tid av Internet, där gammelmedia bara är en av många källor till nyheter, så blir istället att journalister och gammelmedia rasar i förtroendemätningar.

För vem tror på media som ständigt utelämnar relevant information?

Det senaste exemplet på detta är denna artikel. Den svenska säger ingenting om gärningsmännens etnicitet etc. Den andra är från Dansk media som ännu inte lider av denna politiskt korrekta förstoppning. Där visas t o m bild på förövarna som rånade och sparkade en gravid kvinna i magen.

Svensk media måste upphöra med denna propagandistiska attityd och syna sitt förakt mot sina läsares omdöme. Vi är inte dumma i huvudet!

Beskriv verkligheten som den är, inte som ni önskar att den vore. Ha lite jävla hederlighet!