Välfärdsstaten är ett pyramidspel

Nu skriver man på SVD det jag sagt i flera år vid det här laget. Välfärdsstaten är ett pyramidspel och drömmen att alla kan leva på någon annans bekostnad närmar sig ett brutalt uppvaknande.

”Ett annat stort problem är de enorma välfärdslöften som västvärldens regeringar ställt ut, både i Europa, USA och i Japan (klicka på länkarna för tidigare artiklar i ämnet). Tillsammans med en åldrande befolkning där färre ska försörja fler blir det en jobbig ekvation.
Med höga skulder som sänker tillväxten, en offentlig sektor som svällt alltför snabbt, en arbetskraft som minskar och avtagande produktivitetstillväxt menar BCG att alla förutsättningar för en pyramidspelsliknande ekonomi är på plats.”

http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/01/07/losningen-pa-det-globala-pyramidspelet/

Och här måste jag understryka att när man talar om invandring så talar man om kompetent arbetskraft i bristyrken, inte om asylmottagande av analfabeter från tredje världen, vilket är det Sverige sysslar med.

Den invandring Sverige har ökar tvärtom antalet bidragsberoende som ska försörjas av allt färre som arbetar. Det är inte en [klok] investering.