Vad vill Centerpartiet?

Centerpartiet måste bestämma sig, vad är det egentligen man är ute efter? Ett litet parti som inte har som mål att nå majoritet i riksdagen, kan aldrig bli stort genom att vara slätstruket. I strävan att blidka alla underminerar man sitt existensberättigande. Varför ska någon rösta på C om de inte har åsikter som avviker från Moderaterna eller Socialdemokraterna?

Sverige är inte ett liberalt land. Vi har förvisso en betydligt större tilltro till marknadslösningar än exempelvis Fransmännen, men vi är inte fullt så ekonomiskt liberala som t.ex. Engelsmännen. Däremot är vi socialt liberala, dvs i frågor som rör frihet för människors samröre (snarare än frihet för plånboken).

Det vore därför en självklar utveckling att öka friheten för människors samlevnad och göra om äktenskapsbalken så att den är anpassad efter moderna samlevnadskonstellationer där man inte nödvändigtvis är just två vårdnadshavare. Det handlar inte om att legalisera tvångs-månggifte för muslimska män, utan om att särskilja äktenskap i kulturell och religiös kontext från juridiska rättigheter som ska vara fria från begränsningar beroende av kön, hudfärg, trosföreställningar och antal personer involverade.

Jag ser inte heller varför idén att bröstarvingar ska kunna göras arvslösa är problematisk. Redan idag kan du förvägra bröstarvingar halva ditt dödsbo. Andra hälften anser sig staten ha rätt att fördela oavsett vad du själv tycker om det. Det du äger ska du ha rätt att ge till vem du vill. Det är en självklar följd av äganderätten!

Inte heller idén om att ersätta skolplikt med lärandeplikt är egentligen kontroversiell när man synar den närmre. Det är redan så det ser ut i Finland, som vi i övrigt ser som ett föregångsland när det kommer till skolväsendet, som sägs fungera betydligt bättre än i Sverige. Vad det handlar om är att anpassa lärandet efter moderna förhållanden.

Det finns inget som säger att man måste sitta i en skola för att lära sig saker. Jag studerar själv på distans och har aldrig satt en fot i det universitet jag är inskriven vid. Det fungerar utmärkt för mig, vilket mina betyg kan bestyrka. Jag som skolkade 50% av skoltiden i Gymnasiet (förvisso ändå med VG i snitt) och som aldrig lärt mig av katederundervisning. Varför skulle inte också personer i grundskola kunna ha studier på distans? Det väsentliga är ju som sagt plikten att se till att barnen lär sig saker, inte att dom uppehåller sig inom en viss institutions fyra väggar. Eller är måhända kritikerna mot läroplikt oärliga med skolans primära syfte?

När nu Centerpartiet stryker alla former av nytänkande ur sitt idéprogram måste man fråga sig vad det övergripandemålet är. Vem vill man nå? Vem vill man tillfredställa?

Om man fortsätter föra samma politik som ledit fram till att partiet ligger under 4% så kommer stödet inte öka. Vore det inte bättre att renodla partiet i en liberal riktning och faktiskt nå de liberaler som trots allt finns i Sverige?

Uppdatering: Det verkar som statsvetarna håller med mig.