Till minne av Jasmine

Jasmine blev mördad igår, av fadern till hennes barn som fått ensam vårdnad på grund av att Jasmine jobbade som sexsäljare.

Under flera år hade hon stalkats och utsatts för hot men fick ingen hjälp av myndigheterna. Häromdagen fick hon för första gången på flera år träffa sin son. Igår högg barnets far ihjäl henne.

Horstigmat är på många sätt det främsta symptomet på förminskandet av kvinnor. Och det blir otroligt uppenbart vilka dubbla måttstockar som gäller för män och kvinnor när man tittar på sex och framförallt sexsäljare.

En man som säljer sex, förutsetts inte göra det för att han är självdestruktiv, inte förstår vad han håller på med och ett offer för sina kunders övergrepp, men precis så förminskas kvinnor.

En man som ligger runt, ses inte som svag eller som smutsig. Alla sexuella skällsord är kvinnliga och det finns en anledning till att det inte finns någon manlig motsvarighet till ‘hora’ i vardagligt tal.

Förminskandet och smutskastandet av kvinnans sexualitet, försvinner först när vi ser kvinnor som lika självständiga, medvetna och vuxna individer som män. Och för att nå dit måste horstigmat bekämpas. Sexsäljare måste bemyndigas med ansvar för sina val, inte som offer som någon annan måste ta hand om. Detta oavsett de är kvinnor eller män.

Det är horstigmat som gör att kvinnor som säljer sex förlorar vårdnaden om sina barn och inte får någon hjälp av myndigheter. Det är ett övergrepp från hela samhället som drabbar – ofta oerhört starka – kvinnor, som står upp för sig själva, sina åsikter och vem de är.

Jag samtalade med Jasmine några gånger på Facebook. Vi hade liknande åsikter och på hennes språkbruk insåg jag direkt att hon var intelligent och stark, trots att nästan hela samhället var emot henne.

Jag visste dock inget om hennes bakgrund, om hoten och förföljandet av pappan till hennes barn. Och det kommer som en chock att få höra att hon blivit mördad av den ensamma vårdnadshavaren till deras gemensamma barn.

Det här är ett misslyckande som alla som upprätthåller horstigmat och alla de som arbetar på de involverade svenska myndigheterna bär ansvaret för. Ni borde skämmas.