Som man dömer andra blir man själv dömd

Expressens chefredaktör Thomas Matsson har gjort publiceringar av enskilda personers enskilda uttalanden, men anser att han själv inte ska behöva stå till svars för enskilda publiceringar, utan att uthängningen av privatpersoner i kvällspressen måste bedömas som en del av en helhet (kollektivt hjärnsläpp?).

Exakt varför samma princip inte ska gälla Expressens publiceringar som dem man själva hänger ut, förstår jag inte. Jag antar att det skulle göra Matsson ledsen i ögat, eller något liknande.

Själv kan jag ju tycka att det är rimligt att om man tycker det är fel att hänga ut enskilda personer som ännu ej är dömda till offentlig bespottning, så bör man inte göra samma sak själv.

Om man inte vill bli kritiserad själv för enskilda uttalanden, så bör man kanske hänga ut andra för enskilda uttalanden.

Kort sagt, som man dömer andra blir man själv dömd och det finns en mycket god tanke bakom idén att mäta alla med samma måttstock. Det är helt enkelt ohederligt att göra annorlunda.

Men hederlighet verkar ju inte riktigt ligga för varken Researchgruppen eller Expressen och Thomas Matsson. Där verkar den allt övergripande principen istället vara att ändamålet helgar medlen.

En kritik som många med mig framför.