Hyresrättsbyggarna håller med mig!


I en debattartikel i DN idag säger företrädare för Sthlms Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier samma sak som jag skrev häromdagen. Marknadshyror är enda lösningen för ökat byggande av hyresrätter.

Hyresbostadsutredningen, som presenterade sitt förslag i december 2012, konstaterar att hyresmarknaden inte fungerar (SOU 2012:88) och behöver reformeras.(…)”

Man skriver också i sammanfattningen:

”En friare hyressättning skulle innebära att:

  • attraktiva hyresbostäder inte längre subventioneras av andra hyresgäster
  • det blir lönsamt att bygga hyresbostäder där behoven finns
  • den svarta marknaden med hyreskontrakt försvinner
  • det blir möjligt att flytta till arbete och kärlek utan att köpa sin bostad.”

I princip samma ståndpunkter som jag anförde mao.

Roligt se att jag inte är ensam i mitt resonemang!