Hans Rosling om Befolkningstillväxt

I denna föreläsning från TED pratar Hans Rosling om befolkningsökningen i världen.

Han visar lättbegripligt varför idén att islam skulle ta över världen pga att de föder fler barn är en myt.

 • Mattias12345

  Nej, nej, nej! Detta gäller bara i en statisk värld utan massmigration. Om Socialgrupp 3 föder fler barn, säg 2,7 per kvinna jämfört med 1,4 för övre medelklassen, så sker ett jämt och starkt flöde från Socialgrupp 3 till övre medelklassen utan absolut befolkningstillväxt, som därmed successivt byts ut. Om då socialgrupp 3 i ett i-land helt sonika byts ut mot tex MENA-invandrare, så kommer landets ursprungsbefolkning därför helt sonika att bytas ut successivt. Inte genom absoluta tal, men genom relativa tal.

  Islam är en fundamentalistisk religion/politisk rörelse vars antidemokratiska och våldsbejakande inslag ogillas starkt av de flesta västländers befolkningar, vilket håller muslimer borta från många karriärsvägar och möjligheter, vilket i sin tur genererar ett signifikant nedåtriktat socialt tryck. Så det är inte religionen i sig, utan dess verkan i sekundär effekt, som är det relevanta.

  Man kan ha vilka åsikter som helst huruvida detta är en bra sak, men det står otvetydigt i stark strid mot FNs stadgar som skyddar utsatta kulturer för etnisk rensning. Vilket denna massimmigration i realiteten alltså är.

  • Ingenjören

   Dock har barnafödandet i den muslimska världen kollapsat de senaste åren. Bangladesh, Saudiarabien, Alla länderna i nordafrika, där har födelsetalen sjunkit som stenar. Det är bara Afrika söder om Sahara som fortfarande har höga födelsetal, och där är majoriteten kristen.