Det finns för få lagar!

Jag förstår inte vad det är med politiker och deras övertro på lagar som lösning på alla problem. För långa vårdköer? Inför vårdgaranti! Vad händer om garantin inte hålls? …Ja, ingenting, just, men det är en garanti! För många som inte får godkänt i alla ämnen? Gör fler ämnen obligatoriska! Visserligen hoppar fler av… men ändå!

Givetvis är den självklara lösningen när man vill att fler ska lära sig ytterligare ett språk inte att underlätta detta, utan att instifta en ny lag och göra det obligatoriskt – under tvång – att delta i undervisningen och kämpa för godkänt i ännu ett ämne.

Hur många av de som läste ett tredje språk i högstadiet kan ens föra ett vardagligt samtal på det språket idag, tio år efteråt? Förmodligen inte många. För våra hjärnor fungerar tack och lov så att alla lärdomar som inte faktiskt behövs, de glömmer vi bort. Därför kan de flesta föräldrar inte hjälpa sina barn i grundskolan. De har inte behövt ens 5% av vad de en gång ”lärde sig”.

Vilka slutsatser kan vi dra av det? Jo att 95% av allt i läroplanen sannolikt inte kommer fastna eller vara användbart i vuxenlivet. 95% kunde vi lika gärna ta bort, med facit i hand. Och lämna 10 år tillgodo för det vi verkligen har nytta av att lära oss. Eller dra ner undervisningen på halva tiden, eller halvera klassernas storlek!

Skolan är en politikers lekstuga där alla vill vara med och stoppa in just sina önskemål för vad som ”kan va bra att kunna” och därmed ska ingå i listan på det alla ska tvingas lära sig. Och givetvis är det mesta ingenting man har någon nytta av, för det man har nytta av vill man ju lära sig. Det kan man använda direkt och framförallt kommer man ihåg det tio år efteråt. Men eftersom läroplanen saknar verklighetsförankring måste innehållet tvingas in i barnens huvuden och vi också lugnt dra slutsatsen att det inte är något man har nytta av och inte heller komma komma ihåg någon längre tid. Vilket alla som gått i skolan kan vittna om.

Verkligheten

Vi behöver ingen lag som tvingar ungar att lära sig använda datorer. Det går alldeles automatiskt (däremot kanske en del äldre skulle må bra av tvångskommendering när de inte ens klarar betala en räkning på datorn, hur känns den lösningen? Inte så roligt när det inte är du själv som är offer för andras tvång?). Du har också nytta av det. Inte bara ”potentiellt” i en avlägsen framtid, utan direkt. Och jag har aldrig efter gymnasiet läst någonting som jag inte haft direkt nytta av. I den mån jag studerar (vilket jag gör på heltid) så lär jag mig nästan allt utanför skolan och lärarnas undervisning. Eftersom lärare i min erfarenhet är kassa på att lära ut saker. Universitetet har cementerat den uppfattningen, precis som gymnasiet innan dess, och högstadiet innan dess (trots föräldrars uppmuntrande ord om att ”det blir roligare längre fram”).

I mitt favoritområde webbutveckling är det precis tvärtom mot i skolvärlden. Det finns så mycket jag skulle vilja lära mig, att tiden inte räcker till, så jag måste prioritera och specialisera mig, för att ha en chans att hinna lära mig något innan det är inaktuellt och oanvändbart. Och allt jag lär mig bygger vidare på det jag redan kan, ingenting är onödigt! Det är direkt användbart och jag kommer ihåg det. Jag har till och med börjat lära mig matematik som jag inte lärde mig i skolan (trots att jag läste upp till Matte C), och som jag alltid hatat.

Vad har alla barn gemensamt innan de börjar skolan? De spricker av iver och vill veta allt om allt!

Hur många kan säga detsamma om sitt barn efter fjärde klass? Skolan som institution är fullkomligt utomordentligt skicklig på att döda allt intresse för lärande, och att banka in information som fastnar permanent lika bra som olja på teflon.

En ny lösning

Vore det någon annan verksamhet i (det privata) samhället som fungerade lika dåligt som skolan så hade man lagt ner konceptet och seriöst funderat över vad det egentligen är man vill uppnå och bästa vägen dit, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Ist för att nostalgiskt hålla fast vid ett generationer gammalt maktmissbruk som en relevant lösning på ett problem som inte har något gemensamt med den tid då skola såg som en bra idé.

Hur kommer det sig vår lösning för att lära oss det vi behöver för att fungera i samhället i princip inte utvecklat sig på hundratals år, när utvecklingen i samhället i övrigt (utanför statlig verksamhet iaf) ständigt måste förändra sig och förbättra sig för att överleva?

Vi borde ifrågasätta hela konceptet med skolor. För om målet inte är att agera institution för att frigöra föräldrar från föräldraskapets ansvar – så dessa istället kan arbeta – då förstår jag inte alls vad syftet med skolan är och varför man inte bara ger upp skiten. Den uppnår ju inte i närheten av vad det sägs den är avsedd att göra och det blir bara värre för varje år som går! Skolan dödar lusten för lärande och ingen som lämnar skolan skulle sannolikt få godkänt på ett gammalt prov fem år efteråt, så ’lärandet’ i ordets egentliga innebörd lyckas den inte heller med.

Det man ”lär” sig men inte kan använda för stunden och inte minns i vuxen ålder är fullständigt bortkastad tid. Tid man kunde spenderat på betydligt vettigare aktiviteter. Aktiviteter som inte tar ifrån en den fundamentala lusten att leva och lära sig förstå mer av världen. Tillbaka till den livsglädjen barn har innan skolan sväljer dem.

Det är hög tid fundera ut en ny lösning. Och den heter inte mer tvång. Lärandet är för viktigt för att överlämnas till politiker.

Avskaffa skolplikten. Inför lärandeplikt. Låt oss pröva moderna alternativ till detta århundraden gamla misslyckande.

Mer om detta:

SvD – Omöjligt uppdrag att vara lärare idag