Charles Murray om skolväsendet

När vi ändå är inne på ämnet skolväsendet så kan det ju vara intressant att höra en forskare prata om ämnet. I detta fallet Charles Murrey som var den ena av två författare bakom den omdiskuterade boken The Bell Curve, om normalfördelningskurvan för IQ.