Centerpartiets ideprogram

Det har varit så mycket debatt om Centerpartiets förslag till principprogram att jag blev tvungen att läsa det själv, för att själv bedöma hur galet detta verkligen är.

Det är ju det fina med dagens teknik. Det finns ingen anledning att lita på vad tidningar och journalister säger om saker, det går snabbt att hitta och läsa originalkällan!

http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%C3%A9program/En%20h%C3%A5llbar%20Framtid-f%C3%B6rslag.pdf

Även om vissa saker är otydliga och för socialliberala för min smak, så finns det vissa idéer som tydligen uppfattas som mycket radikala, men som eg, är tämligen konsekventa och logiska.

Ta t.ex. frågan om månggifte:
”Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens
tillgångar.”

Det är väl rätt självklart? Vill du att dina barn ska ärva dina ägodelar. Skriv ett testamente och så får dom dina ägodelar. Inte svårare än så. Det betyder INTE att du inte kan ärva dina föräldrar, bara att du inte har någon gudagiven rätt till det som försvaras av staten. Det är dina föräldrars ägodelar. Dom bestämmer vem de ska tillfalla efter deras död. Ganska självklart eg, eller hur?

Är det inte redan så då?
Nej, i dag kan du bara bestämma vad hälften av din ägodelar ska gå. Hälften har dina sk ”bröstarvingar” laglig rätt till och de är alltså i al reell mening statens ägodelar när du dör.

Och att du kan upprätta levnadskontrakt med mer än en person, innebär inte att du måste kunna gifta dig i en kyrka med flera samtidigt. Det är inte statens sak att avgöra. Men om du lever i ett hushåll med mer än en partner, eller med en partner och en vän, varför ska trubbiga regler utformade för hushåll med bara två personer gälla för er? Varför ska sambolagen gälla för kompisar som bor ihop?

Det rimliga är förstås att det finns individuella avtal, där ni kommer överrens om vad som gäller för ER. Oavsett ni är två par, ett par och en kompis, tre kompisar, eller vad det nu är för konstellation som delar hushåll. Det är inte statens sak att diktera.

Och om nu tre personer är kära och bor ihop. Hur fan är det någon utomståendes person att lägga sig i? De tre förtjänar väl samma möjlighet till juridisk trygghet som vilket sambopar som helst?

”Centerpartiet anser att den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, vila på en humanistisk värdegrund och vara tillgänglig för alla.”

Vilka är ”alla”? Alla medborgare? Alla som finns i landet?

Och sen frågan om slopad skolplikt. Det är bara halva sanningen och i kritiken direkt missvisande att inte samtidigt nämna införandet av läroplikt, vilket för övrigt är vad man har i den övriga delen av västvärlden. Skolplikt finns bara i Sverige och Tyskland sedan 30-talet (men lever kvar än idag).

”Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets
plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt så att det i juridisk mening framgår att det är föräldrar och målsmän som har en plikt att se till så att barnen får en fullgod utbildning.”

Sen frågan om fri rörlighet, som inte känns helt genomtänkt och som inte är förenlig med en stor välfärdsstat.

”Vi ser det som en grundläggande mänsklig rättighet att söka sig en fristad och en försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser.”

Fine, försörja sig själv är en sak, men försörjas av andra en helt annan. Det finns ingen rättighet att leva på andra människor. Vi kan absolut ha fri rörlighet, men inte fri försörjning av alla som reser till Sverige. Denna konflikt måste man ta itu med, och det kan bara göras genom att nedmontera välfärdsstaten ordentligt. Det är inte liberalt att omfördela människors resurser. Släng välfärdsstaten i soptunnan och privatisera alla välfärdstjänster.