Bostadsbrist på grund av socialism


Egentligen är det väldigt enkelt. Ju friare marknad, desto mindre brist. Ju hårdare reglerad marknad, desto större brist och därpå korruption. Att tro att man med lagstiftning kan kontrollera tillgång och efterfrågan är en socialistisk utopi som inte har relevans i verkligheten.

Eftersom svenska politiker har bestämt att man inte får ha den hyra som motsvarar efterfrågan på bostäder, så uppstår en brist. Det är inte värt att bygga bostäder, för det är så mycket regleringar som styr hur bostäder måste se ut, att det kostar mer än det skulle behöva och sen i andra änden så styr dessutom politikerna vad det får kosta att bo i bostaden.

Resultatet blir föga förvånande brist på bostäder, vilket Sverige har haft i flera decennier, ja förmodligen längre än så.

Eftersom människor vill ha bostäder och är beredda att betala mer än kostnadsregleringarna låter dem (annars hade de ju inte gjort det svart i andra hand) så uppstår en svart marknad där korruption och pengar styr. Precis raka motsatsen till vad man ville uppnå genom att reglera kostnaderna från första början.

Så, nu har vi ett system där den som har pengar får bostad, plus att vi har konstant brist på bostäder. Och lagstiftningen som skulle förhindra detta finns redan, så det är inte som att det går att reglera bort det.

Kan vi inte enas om att socialism inte fungerar? Varken för bostäder eller något annat. Det är inte som att marknadens principer inte gäller bara för att politikerna tycker att de inte ska gälla för ett visst område. Istället uppstår en svart marknad, där det i praktiken inte gäller några regleringar och där den som har pengar och kontakter får bostad, medan den som inte har det får stå i kö i ett decennium för att kanske i slutändan få nån sketen liten lägenhet, förmodligen i andra hand, till överpris och där man kan bli utkastad när som helst.

Inför marknadshyror nu. Det kommer kosta, ja. Men det gör det redan. Och när det kostar så finns incitament att bygga nytt. Ta bort regleringar för hur en bostad måste se ut så kommer det byggas betydligt mer. T.ex. borde man kunna jobba och bo i samma rum. Alla lägenheter måste inte ha handikappsanpassning. I synnerhet inte när det gäller studentlägenheter. Osv.

Om man faktiskt ville göra något åt denna konstanta bostadsbrist så finns det lösningar. Bara gör precis tvärtom mot vad ni gör idag!