Konsten att spendera andras pengar

Närhelst någon kritiserar statens enorma omsättning av andras pengar så försvarar den politiska adeln detta med att pengarna går till saker som sjukvård, fattiga och annat som ingen gärna vill framstå som att vara emot.

I verkligheten är det dock långt ifrån alla 1500 miljarder som spenderas på detta. Att spendera andras pengar är ingen konst och många bäckar små…

Precis som för hushållsbudgeten är det många ”små” utgifter som blir de stora utgifterna i slutändan. Så när politikeradeln tycker att det är ”småpengar” man spenderat på festande, så är det andras pengar som kunde gått till jobb och leverne för folket, som istället spenderats på politikeradelns lyx.

Senast i raden av lyx på skattebetalarnas bekostnad, som man får förmoda att politikeradeln tycker sig värd, finns 15 miljoner spenderade av pengar som var tänkta gå till forskning.

Jag tycker dessa pengar borde krävas in i efterskott, precis som vid skattefusk, från de ansvariga. De får personligen stå för notan för pengarna de förskingrat för egen vinning. Det ska INTE vara okej att festa upp andras pengar.

Det värsta är att man gjort detta medvetet om det moraliskt tvivelaktiga. Hemligstämplande av papper som rör detta, vaga beskrivningar i bokföringen etc. Och nu när DN frågar ut ansvarig VD så finns inga papper på vad man egentligen fått för spenderade skattepengar.

Det finns således uppenbart uppsåt. Någon annan anledning att hemligstämpla uppgifter som rör festande på skattebetalarnas kostnad finns rimligen inte.

Vad gör Regeringen för att åtgärda denna typ av maktmissbruk generellt? Hur många fler myndigheter har festat bort miljoner av andras pengar?

Det här är knappast sista versen i sången om konsten att spendera andras pengar.

Andra om detta: Rejdnells blandning,