Gratis vård till alla!

I Sverige utökas den ”fria” vården till att omfatta barn till illegalt invandrande personer och i USA socialiseras nu sjukvården. Varför är det dåligt?

Stefan Molyneux förklarar problemen med att ta sjukvård från den fria marknaden.