Babels Torn och EMU-sammarbetet

I den bibliska berättelsen om Babels torn, beskrivs hur människorna i Babel bygger ett torn så högt att det är tänkt att nå ända upp till Himmelen. Det är en berättelse om högmod, där Gud bestraffar människan med olika språk så att de inte längre förstår varann och bygget måste avbrytas.
Babels Torn

Det finns paraleller till prestigebygget Euron, där politikerna fortsätter med ett omöjligt projekt, där inga länder ”talar” språket av gemensamma ekonomiska förutsättningar, men där politikerna till varje pris ändå inte vill ge upp.

HAX (Henrik Alexandersson) skriver insiktsfullt om tre scenarion, samma sorters scenarion som jag så många gånger tidigare har skrivit om här på min blogg och förutspått som oundvikliga inom en snar framtid.

Det mest sannolika, tror han, är att politikerna går ”all in” efter ett konstaterande om att man inte kan ha en gemensam valuta utan att också ha en gemensam finanspolitik. Detta är förvisso sant.

Finanspolitik är en ganska luddig term, men vad det i praktiken handlar om är just möjligheten att påverka i sådana frågor som brukar vara de viktigaste vid val. Jobb, löner, arbetslöshet och hur mycket pengar som blir kvar att spendera på de olika samhällsinstitutionerna och välfärden.

Det är nämligen så att allt politikers chans att påverka ekonomin bygger på att de har makt över sin valuta. Utan detta kan man inte påverka arbetslösheten, eftersom den – i enlighet med teorin om jämviktsarbetslöshet – är ett resultat av arbetslöshet vs inflation.

Om arbetslöshet & inflation styrs av EU så kan man aldrig påverka detta mer än på den yttersta marginalen med nationell lagstiftning.

Även om/när EU bestämmer sig för att ta makten ifrån medlemsländerna i dessa frågor, så kvarstår problemet att den lokala ekonomin skiljer sig radikalt mellan olika länder i EU. En jämviktsarbetslöshet som ska fördelas på hela EU istället för inom de olika länderna, betyder att vi kommer få en jättehög arbetslöshet i vissa länder och jättelåg i andra.

Detta förstås helt vid sidan om det enorma demokratiska problem det innebär att ta ifrån medlemsländerna makten över sin egen ekonomi. Det är de facto att omyndigförklara de olika länderna och skapar – precis som välfärdsstaten – konflikter mellan olika länders nationella intressen, snarare än förenar dem.

Därför kommer en gemensam valuta inte att fungera, innan alla länder i EU är mer eller mindre jämställda ekonomiskt, vilket förmodligen aldrig kommer ske.

Idén om en gemensam valuta är därför inte förenlig med verkligheten och dömd att misslyckas. Det kommer kosta enorma summor i pengar och lidande för medborgarna, som betalar priset för politikernas lekstuga och prestigeprojekt.

Babels torn måste falla, men var inte naiv nog att tro politikerna låter sig hindras av något så elementärt som verkligheten.