Yttrandefrihet > Islam

I Nederländerna får man inte säga något som kan uppröra muslimer. Det gjorde Geert Wilders ändå. Han tyckte sanningen var viktigare än att inte uppröra någon. Därför gjorde han filmen Fitna som världen runt väckt uppståndelse hos muslimer som hotat med våld (i vanlig ordning) mot alla tänkbara sammanhang där filmen visats.

För denna film blir han nu ställd inför domstol. Ingen bestrider i rättegången att det han säger är sant, men eftersom det upprörde en hög muslimer så bryter det mot lagen. När lagen förbjuder åsikter att yttras, så kan man fråga sig vad det är för slags lagar man stiftat eg. Ingen minoritet förtjänar skyddas från kritik, upprörande eller ej.

Det har varit en fundamental princip i västvärlden. Om muslimer inte gillar det, så ska de inte bosätta sig i västvärlden. Dem som accepterar denna grundläggande princip, som uttryckt genom t.ex. rätten att rita mohammedkarikatyrer (eller jesuskarikatyrer, eller andra karikatyrer) är dock varmt välkommen.

Att islam när den tolkas bokstavligt, precis som kristendom, är en destruktiv religion som leder till våld, är knappast någon nyhet. Det hade ju varit lättare att tro muslimerna som kritiserar personer som Geert Wilders, om det inte vore för alla hot om våldsamheter mot honom, Nederländerna och alla andra som kritiserar islam. Det ekar onekligen lite ihåligt, när tusentals muslimer demonstrerar mot en film som denna, men inga demonstrationer hålls när det sker våldsamheter i islams namn. Var är upprördheten då?

Yttrandefriheten är större än Islam. Jag hoppas det får vara så också i framtiden i länder som Sverige och Nederländerna.


http://europenews.dk/en/node/29245

Pat Condell om ovanstående: