Världskulturmuseet ändrar sig

Efter omfattande kritik har nu Världskulturmuseet ändrat sig, meddelar man i ett pressmeddelande.

– Med tanke på den intensiva debatten och diskussionen om utställningen är det av stort allmänintresse att den får möta sin publik, säger den i höst tillträdande museichefen Mats Widbom.
I ett extrainsatt ledningsgruppsmöte i Göteborg, med Världskulturmuseets tillträdande museichef som adjungerad, har museet beslutat att återuppta en diskussion om att visa hela utställningen Jerusalem förutsatt att konstnären önskar så. Curator för utställningen blir i så fall Margareta Alin Hegelund.
Museet beslutar samtidigt att anordna en programverksamhet med ett antal debattkvällar om till exempel religion och HBT-frågor, om konst och yttrandefrihet, och om det pluralistiska hybridmuseum som Världskulturmuseet vill vara.
– Vi vill också att det förarbete som gjorts av museets personal blir underlag för en fortsatt diskussion där många röster kan komma till tals, säger den i höst tillträdande museichefen Mats Widbom.

Kritiken har framförts kanske som starkast av Christer Sturmark, på blogg och Newsmill, vilket kan läsas här och här.