Vadå rättigheter?

Som synes är dina individuella rättigheter i Sverige nästintill obefintliga. Polisen är maktfullkomlig och kan i stort sett beté sig hur som helst i sitt myndighetsutövande, utan att riskera några konsekvenser. Själv får du vara glad om du kommer ur det bestulen på mindre än din tid. Det är långt ifrån en liberal rättsstat vi lever i.