Up yours Malaysia!

Malaysia, som för övrigt har sharialagar, har gjort ett uttalande om att Sveriges regering borde göra något åt våra tidningar och medier som publicerar mohammedbilderna. Muslimska länder, verkar ha gemensamt att man inte förstår fundamentala mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet. Av ren princip återpublicerar jag min rondellhund. Up yours Malaysia!