Till en biskops försvar

Vad jag skriver i det här inlägget är väl inget ni lär se återkomma särskilt ofta. Jag ska nämligen för svara en biskop. Inte bara det, jag ska försvara hans huvudlösa uttalanden.

Biskop Richard Williamson

En tysk biskop vid namn Williamson uttalade sig nämligen i en dokumentär av Uppdrag Granskning om judeutrotningsförsöken under andra världskriget. Han menar att inte i närheten av 6 miljoner judar dog som ett resultat av gasning i koncentrationslägren. Han uppskattar istället siffran till nånstans kring 200 000.

Var han får sina siffror ifrån har jag ingen aning och det är inte heller relevant för mitt ställningstagande. Vad jag står upp för är nämligen inte hans åsikt, men hans rätt att få uttrycka den!

Yttrandefrihetens fundamenta bygger på principen att alla ska ha rätt att uttala sin åsikt och uppfattning om saker. I Tyskland har man dock förbjudit folk från att hysa den politiskt inkorrekta föreställningen att förintelsen av oönskade människor kanske inte var så som historien beskriver den.

Det här strider totalt emot principen om yttrandefrihet. Det är en mycket farlig väg att vandra, när staten börjar diktera vad man får och inte får tycka. Vad man får och inte får hysa en åsikt om inför andra människor.

Vi ser liknande farliga lagstiftningar i Irland, där det är förbjudet säga något som kan tolkas som kränkande av en ansenlig mängd religiösa människor (den sk. blasfemilagen), och i Litauen där man inte får uttrycka åsikter som är positiva till homosexualitet.

Yttrandefrihet är en princip, den skall inte inskränkas till skydd för särskilt känsliga grupper som inte tål förolämpas. HMF-lagen borde upphävas,  likaså ska vi definitivt inte ha några förbud mot att uttala sig negativt om någon gudom, religion, eller godtycklig gruppering av människor. Yttrandefriheten borde också vara allmän, inte särskild för tidningar och media.

”I ett fritt land har varje person rätt att uttala sin egen åsikt och alla andra personer har rätt att inte lyssna.” ~ Norman Collie

Fler om detta: Caspian Rehbinder, The Comments, Krohniskt, FriaTider,