Staten är inte god

Det är lätt glömma, men genom historien har vi massor av exempel på hur staten och dess olika element har på rent cyniska sätt missbrukat sin makt för att sko sig själv och sina egna intressen (eller sina vänners). CIA i USA sysslade t.ex. själva med drogtrafficking, här pratar Ron Paul om detta.