SJ med ny slogan!

Jag tog mig friheten att hitta på lite nya slogans för framtida reklamkampanjer. SJs varumärke är ju inte nåt vidare just nu, när de istället för att uppnå sitt mål att komma i tid till 90% förmodligen ställer in fler tåg än som åker, av vilka sedan förmodligen inget kommer i tid.

Nå, det är förstås bara spekulationer, men vad som inte är en spekulation är att missnöjet är stort.

Och där det finns missnöje finns det kreativitet. Här är mina bidrag. Vad kan ni komma på för fler roliga reklamslogans?