Religion mot jämlikhet

Att kristendom och islam inte är kompatibel med humanismens värderingar, är väl egentligen ingen nyhet för någon. Därför är jag nästan mest förvånad att ingen förren nu har ifrågasatt att organisationer som Pingst Ung, Sveriges unga muslimer, Riksförbundet Sveriges unga katoliker mfl faktiskt får miljonsummor i statliga bidrag för den religiösa verksamhet de bedriver, i syfte att sprida bland annat sin syn på sexuella minoriteter mfl.

Vill man sponsra sådana organisationer ska man givetvis vara fri att göra det, ur egen ficka. Men att staten går in med bidrag på miljontals kronor, i organisationer vars grundläggande tro inte är förenlig med värderingar som kvinnor och mäns jämställdhet gentemot varann, det gör mig upprörd.

Tack och lov har det nu uppdagats av radioprogrammet Kaliber, och Statliga ungdomsstyrelsen granskar nu huruvida bidragen ev. ska begäras tillbaka.

Detta sedan företrädare för dem i radioprogrammet Kaliber sagt att de inte accepterar homosexuella, bisexuella och transpersoner som jämlika människor.

Uttalandena kan stå i strid mot reglerna i statsbidragssystemet.

DN.se