Piratpolitik i praktiken!

YouTube har massor av exempel på hur återanvändande av material för att skapa nytt kan ta sig uttryck. En förutsättning för detta är att man inte har rigida upphovsrättslagar, med vilka denna sorts kreativitet vore omöjlig.

Denna populära video på en katt som står upp…

Blev denna…

Som blev denna…

Osv…