Piraterna får rätt igen!

Då var det alltså ännu en gång återigen bekräftat att fildelningen är samhällspositiv och att mediabolagens klagosång kring ev. minskad försäljning till följd av fildelning inte är något annat än lögner för att lura lagstiftarna att bevara bärkraften hos mediabolagens affärsidéer.

Enligt studien visade det sig att de personer som fildelar även är de som köper musik lagligt. 68 procent av de som ägnat sig åt olaglig fildelning uppgav att de regelbundet köper musik på laglig väg.

Vad gäller filmer så visar studien att de personer som laddar ned filmer olagligt även köper filmer lagligt i långt större utsträckning än andra. I snitt går fildelare lika ofta på bio som de som inte ägnar sig åt fildelning. Detsamma gäller för de som ägnar sig åt fildelning av datorspel.

IDG

Även SvD skriver om nyheten. Varför köper ingen musik? Jo, för att man inte kan sälja enstaka kopior i en digital ålder. Välkommen till 2000-talet mediabolag.

Piratpartiet är det enda parti som på allvar förstår att ingen lagstiftning i världen kan hjälpa dessa döende giganter, men alla försök att stävja fildelning bidrar till massövervakningen av samhället. Piratpartiet kompromissar inte bort integritetsfrågan för miljön, fördelningspolitik eller något annat för andra viktigare.

Rösta pirat i höst!