Oljeindustrins (o)utveckling på 30 år

  • Ja, visst är det härligt. Jag skrev om detta och klippte in en del andra ”kuligheter”:

    http://lakonism.blogspot.com/2010/06/bp-upprepa

  • Kamrat Vintersoldat

    Vi kan köra helt på elektronik solkraft tekniken finns men är hårt patenterad av general motors vilket gör den totalförbjuden enligt denna förtryckarprincip som är ett direkt förrädderi mot Uppfinnaren …
    Företaget Socialistinternational startar dock en falsk miljöförening med greens som det korrupta oteknokratiskt sammarbetande piratpartiet allierade sig med …
    Hybridbilar är livsfarliga , de utger inte bara en farlig radiation utan släpper dessutom miljöfrämmande gifter ut i naturen ja allt för att Miljöfascismen ska fortsätta som företag a la äkta kapitalistisk anda…