Oartigt krig

Vid det här laget finns väl ingen som inte redan har sett den av WikiLeaks läckta videon som visar hur amerikanska soldater från en Apache-helikopter beskjuter en bil när personerna i bilen försöker hjälpa de av de amerikanska soldaterna innan skottskadade människorna.

Det har varit mycket upprördhet kring detta som jag inte riktigt förstår. Jag vet att människor i västvärlden idag lever i en rosafluffig bubbla där krig tydligen föreställs som nån slags gentlemannaduell där man artigt ställer sig man mot man och slåss tills endera parten ger sig. Så funkar inte krig.

Nu är ju eg. invasionen av Irak inte ett krig. Man förklarade väl såvitt jag minns aldrig krig, eftersom man ville slippa jobbigheter som Genévekonventionen som gäller för stridande uniformerade soldater. Nu strider man mot civilklädd gerilla, som fått den kreativa benämningen ”enemy combatants”.

Så att man skjuter mot en grupp män som man uppfattar är beväpnade fiendetrupper är inget konstigt. Det kan tyckas lite orättvist att man sitter i en helikopter på flera kilometers avstånd och skjuter med 30mm-automatkanon mot infanteri, men så är krig. De har pga avståndet inte ens hunnit höra ljudet av skottsalvan innan de faller söndersprängda till marken.

Rejäla kulor

Språket har också människor reagerat på. Man menar att soldaterna inte respekterar människors liv. Här kan jag bara undra vad fan de tror om krig egentligen? Hela poängen med krig är att bekämpa fienden. Det gör man genom att döda och skada dem. För att klara det behöver man grupptillhörighet och avhumaniserande av fienden. Då pratar man såhär. Man hatar fienden ursinnigt. Man vill se dem lida. Sannolikt har man själv lidit och sett vänner lida, ett lidande orsakat av den grupp fienden tillhör. Då skräder man inte orden.

Krig är ingen idrottsmatch ffs.

Vad jag reagerar på är eg. bara att man beskjuter den sista van:en som kommer till undsättning, obeväpnade till synes civila individer som försöker hjälpa de skadade för att – förmodar jag – ta dem till sjukvård. Här finns ingen identifierad fiende, man får eldtillstånd under oklara omständigheter. I bilen sitter – visar det sig sedan – dessutom två barn som skadas av splitter från beskjutningen. Det här luktar krigsbrott lång väg.

Men det viktigaste av allt i den här historien är ju det som många redan sagt, att tjänster som WikiLeaks som granskar staten på ett sätt den tredje statsmakten – media – inte klarar av, är av avgörande betydelse för framtida demokrati.

Detta är inte förenligt med censur av Internet, inte i några syften. Och upphovsrätt o dyl måste stå tillbaka för denna långt viktigare princip!

Fler om detta: Oscar Swartz,