Norge friskförklarar (vissa) sexuella minoriteter

Först ut var Danmark, sedan Sverige och nu har också Norge friskförklarat fetishister, sadomasochister och transvestiter. Detta gör det förstås ännu mer uppenbart att sjukdomsstämplingen av sexuella avvikare är helt och fullt politiska konstruktioner, inte frågan om verkliga sjukdomar. Att man i politisk korrekthetens namn friskförklarar en del av dessa avvikare, för att ytterligare förstärka stigmatiseringen av de kvarvarande, gör diskrimineringen inte mer legitim. Men det dröjer sannolikt innan denna gren av psykiatrin helt avskaffas.

– Vi mener at det ikke er grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglige tenkning for å klassifisere disse diagnosegruppene som sykdom, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Ved å utelukke kodene for bruk i Norge ønsker direktoratet å bidra til å svekke en allmenn oppfatning om at enkelte seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk kan sees på som en sykdomstilstand.

Helsedirektoratet