Muslimska intellektuella

httpv://www.youtube.com/watch?v=8fSvyv0urTE

Den främsta riskgruppen bland muslimer är inte i första hand den generation av muslimer som flyr från mellanöstern, för att bosätta sig i västvärlden. Istället är det andra och tredje generationens invandrare, som återknyter till sin kultur och har högre benägenhet att bli radikala muslimer, som utbildar sig och som kan klassas som intellektuella, som utgör det primära hotet.

Det framkommer gång på gång, hur dessa till synes ”normala medborgare”, i själva verket är det reella hotet mot det öppna, demokratiska samhället. Det är dem som samlas på föreläsningar som den i Uppsala med Lars Vilks och skriker Allah Akbar och jublar när föreläsningen stängs ner, inte deras föräldrar. Det är dem som hotar och som vägrar vika sig för något annat än total kapitulation inför islam och muslimska värderingar i sin värsta tolkning av begreppet.

Lars Vilks, provokatör och försvarare av yttrandefriheten

Detta ser vi exempel på i denna videon , där en muslimsk, ung kvinna vägrar ta avstånd från uttalanden av Hizbollahs ledare som är uppenbart antisemitiska.

Givetvis har detta en koppling till den usla integrationen av invandrare – något som polariserar dessa grupper – som i brist på en möjlighet att finna en svensk identitet söker sig till sina rötter.

Lösningen är dels att inte ta emot 100 000-tals människor från samma kultur (t.ex. Irak), som naturligtvis kommer bosätta sig med landsmän och som sedan inte integreras och blir svenskar. Som inte delar svenska (och västvärldens) värderingar som värnandet av yttrandefriheten, avståndstagande från våld etc. Att importera trångsynthet och demokratifientlighet, samt en ickesekulariserad kultur i denna mängd, är att bädda för denna sorts konflikter.

Idag har Lars Vilks hemsida blivit hackad.