Mises.se

Nu finns en svensk variant av portalen mises.org, under domänen mises.se!

Jag blev tipsad om den här intressanta artikeln, som är något alla intresserade av ekonomisk teori borde läsa!

Mises argumenterade att rationell ekonomisk kalkylering krävde ett vinst-och-förlust-test. Om en firma gör en vinst använder den resurser effektivt; om den gör en förlust gör den inte det. Utan sådana signaler har den ekonomiska aktören inget sätt att testa sina besluts lämplighet på. Han kan inte fastställa alternativkostnaden av det här eller det där produktionsbeslutet. Priser och vinst-och-förlust-resultat är absolut nödvändiga. Mises visade också att privat ägande av produktionsmedlen är nödvändigt för att dessa priser ska genereras.

Socialism upprätthöll att produktionsmedlen skulle vara i kollektiva händer. Detta innebar att kapitalvaror inte köptes eller såldes, och således fanns det inga priser för dem. Utan priser fanns det inget test som visade på vinst eller förlust. Utan bokföring av vinst eller förlust kan det inte finnas någon verklig ekonomi. Skulle en fabrik byggas? Under socialism finns det inget sätt att veta. Allting blir gissningar.

Koncepten om knapphet och val är hjärtat inom Österrikisk ekonomisk teori. Människan ställs konstant inför en stor mängd val. Varje val implicerar alternativkostnader. Och varje handling, per definition, har som syfte att förbättra aktörens öde sett från hans synvinkel. Vidare har varje aktör i ekonomin olika uppsättningar värderingar och preferenser, olika behov och önskemål, och olika tidsscheman för målen han har för avsikt att nå.