Medias kollektiva undfallenhet

Ett utdrag ur ett tal av Christopher Hitchens om Muhammed-karikatyrer och medias kollektiva undfallenhet i västvärlden när det kommer till att stå upp för yttrandefriheten.

  • Jag blir faktiskt allvarligt oroad och beklämd över den monumentala flathet som företrädare för vår västerländska demokrati kollektivt uppvisar. Det är en skandal att vi lägger oss så platt på marken, och det innebär en promenadseger för alla terrorister och fundamentalister.

  • gothbarbie

    Ja, när media inte tiger tyst och självcensurerar så stiftar politikerna lagar som tvingar fram censur, inskränker våra rättigheter och kränker vår integritet. Vem behöver terrorister när våra politiker och media gör hela jobbet åt dem?