Medias kollektiva undfallenhet

Ett utdrag ur ett tal av Christopher Hitchens om Muhammed-karikatyrer och medias kollektiva undfallenhet i västvärlden när det kommer till att stå upp för yttrandefriheten.