Mediabolagens nästa attack mot TPB

Attackerna mot infrastrukturen som tillåter spridning av upphovsrättsskyddat material från mediabolagen fortgår. Slaget om The Pirate Bays sökmotor och websida förlorade man häromdagen när Piratpartiet tog över leveransen av Internet till dessa.

Men samtidigt lyckades man igår vinna ett IPRED-fall i Stockholms tingsrätt i strävan att utkräva identiteten på dem som driver trackern som The Pirate Bay numer använder, efter att ha slutat använda sin egna tracker.

Enligt beslutet från Stockholms tingsrätt hotas Portlane med en halv miljon kronor i vite om de inte lämnar ut uppgifterna till ett antal filmbolag, däribland Disney Columbia Pictures och Warner Bros.

Filmbolagen har kopplat samman ip-numret bakom Openbittorrent till en av Portlanes kunder och vill nu veta vem det är som står bakom adressen.

SvD

Samtidigt har också filmbolagen krävt att Portlane ska stänga av tillgången till Internet för trackern, vilket avslogs av tingsrätten. De har överklagat frågan till hovrätten.

Det är uppseendeväckande, eftersom rättegången mot The Pirate Bay inte är avklarad och det är inte ens fastställt att varken The Pirate Bay, trackern eller Internetleverantören har något ansvar för trafiken som passerar genom deras tjänster. Det bryr sig dock inte filmbolagen om, då deras respekt för demokratiska principer som budbärarimmuniteten inte existerar.

Andra om detta: Mina Moderata Karameller, Ipse Cogita!, Canute Ocean, Cybernormer, Befria Internet, Kunskapssamhället, Rick Falkvinge i SR,