Lebensgefahr – Raubtier!

httpvh://www.youtube.com/watch?v=4VcDTE39YEk

Lebensgefahr
Lebensgefahr
Lebensgefahr

Den som vandrar utan lykta genom natten
Finner ofta sitt beslut så fatalt
Kan det vara ömsom vin och ömsom vatten
Är du säker på den väg som du valt

Man leker med hunden tills den bitit en gång
Och bettet kan lätt bliva hårt
Du tror att du kan regera elden med tvång
Tills dess att den bränner dig svårt

Hör min varning
Lebensgefahr
Du dansar på farlig mark när tystnaden dör

Hör min varning
Lebensgefahr
När vårt hopp har brunnit ut finns intet av dig kvar

Är du redo för att möta konsekvensen
Är du stålfast står du fast resolut
Kan det hända att du vandrat över gränsen
Kan det vara ett förhastat beslut

När klingan är dragen och kortet är lagt
Där ångern får verkan förgått
När domen har fallit, när ordet är sagt
Får syndaren son sitt brott

Hör min varning
Lebensgefahr
Nu dansar på farlig mark när lystnaden dör

Hör min varning
Lebensgefahr
När vårt hopp har brunnit ut finns intet av dig kvar

Hör min varning
Lebensgefahr
Nu dansar på farlig mark när lystnaden dör

Hör min varning
Lebensgefahr
När vårt hopp har brunnit ut finns intet av dig kvar