Kvinnliga privilegier

Som vi alla vet vid det här laget (som de duktiga, indoktrinerade medborgare vi är) så är ju män överordnade kvinnor. Detta kan man se t.ex. i lagstiftningen där kvinnor (!) får massa extra privilegier och rättigheter, medan männen allt som oftast saknar sådana. Och alla vet ju att föräldrar eg. inte vill ha ansvar för sina barn…