Joakim släppt

Joakim ”Kol14” Hedström åkte till Nederländerna för att förskrivas medicinsk cannabis mot ADHD och migrän. Häromdagen kom han tillbaka, deklarerade öppet sitt innehav i tullen varpå detta beslagtogs. Polisen kallades in och Joakim förhördes.

Han vill att detta prövas av domstol och redan innan han åkte till Nederländerna var han I kontakt med advokatbyråer. Flera har sagt att de är intresserade av att driva han s fall.

Joakim Hedtsröm är alltså nu misstänkt för innehav av en medicin som han på laglig väg blivit förskriven I ett annat EU-land.

Fokus

Jag följer spänt den spännande fortsättningen och önskar Joakim ett varmt lycka till!

Alexander Bard skriver i Aftonbladet om svensk narkotikapolitik. Bör läsas!

 • nef

  Det jag finner mest facinerande i detta är att det var syntetisk THC han fick utskrivet, alltså Dronabinol som också går under namnet Marinol. Och just under det namnet kan man få det föreskrivet i Sverige.

  Det var alltså ett i Sverige godkänt läkemedel som tullen beslagtog som han nu anklagas för narkotikainnehav för.

  Det för mig att undra om en svensk som fått Concerta eller Ritalin utskrivet i annat EU-land också kommer att bli anklagade för narkotikainnehav vid en inresa till Sverige…

 • gothbarbie

  Intressant poäng, onekligen!

 • Inga läkemedel innehållande cannabis är godkända i Sverige, inte heller Marinol. Det fåtal patienter som förskrivits det eller Sativex i Sverige har fått det genom en s.k. licensansökan som patienten och läkaren gör till Läkemedelsverket. Dessa beslutar sedan om patienten ska få undantagstillstånd för läkemedlet.