Islams påbud

Eg. är jag bättre på att kritisera kristendom än islam, eftersom det är kristendom jag verkligen kan. Islam är för mig som vilken religion som helst; den idealiserar tro framför förnuft och sätter kollektiv framför individ. Därför är den problematisk, alldeles oavsett hur individen tolkar sin variant av tron.

Religion är alltid destruktiv, eftersom den framhärdar ideal som de ovan nämnda. Alltså spelar det ingen roll hur sekulariserad tron är, det är bara en fråga om grader i helvetet. Självklart är dock att en sekulär muslim/kristen etc är bättre än en rättstrogen/fundamentalistisk sådan.

Från Crazy Islam:

1. Thou shall Rape, Marry, and Divorce Pre-pubescent Girls. Koran 65:4
2. Thou shall have Sex Slaves and Work Slaves. Koran 4:3, 4:24, 5:89, 33:50, 58:3, 70:30
3. Thou shall Beat Sex Slaves, Work Slaves, and Wives. Koran 4:34

4. Thou shall have 4 Muslim male witnesses to prove rape. Koran 24:13
5. Thou shall Kill those who insult Islam or Mohammed. Koran 33:57
6. Thou shall Crucifyand Amputate non-Muslims. Koran 8:12, 47:4

7. Thou shall Kill non-Muslims to guarantee receiving 72 virgins in heaven. Koran 9:111
8. Thou shall Kill anyone who leaves Islam. Koran 2:217, 4:89
9. Thou shall Behead non-Muslims. Koran 8:12, 47:4

10. Thou shall Kill AND be Killed for Islamic Allah. (Verse of the Sword) Koran 9:5
11. Thou shall Terrorize non-Muslims. Koran 8:12, 8:60
12. Thou shall Steal and Rob from non-Muslims. Koran Chapter 8 (Booty/Spoils of War)

13. Thou shall Lie to Strengthen Islam. Koran 3:28, 16:106
14. Thou shall Fight non-Muslim even if you don’t want to. Koran 2:216
15. Thou shall not take non-Muslims as friends. Koran 5:51

16. Thou shall Call non-Muslims Pigs and Apes. Koran 5:60, 7:166, 16:106
17. Thou shall Treat non-Muslims as the vilest creatures deserving no mercy. Koran 98:6
18. Thou shall Treat non-Muslims as sworn enemies. Koran 4:101

19. Thou shall Kill non-Muslims for not converting to Islam. Koran 9:29
20. Thou shall Extort non-Muslims to keep Islam strong. Koran 9:29

The Internet: Where religion come to die