IPRED olaglig

Det verkar allt mer som att IPRED-lagen i sig är olaglig. Högsta Domstolen har nu uttalat sig i fallet där ePhone krävs på identiteten av en serverägare av mediabolag, då denne påstås ha spridit ljudböcker olovligen.

I beslutet konstaterar HD att det råder viss osäkerhet om EU:s datalagringsdirektiv i det här fallet står i strid med bestämmelserna i den svenska upphovsrättslagen. Dessutom är det osäkert om bedömningen ska påverkas av att Sverige ännu inte genomfört direktivet.

”Svar på dessa frågor om tolkningen av datalagringsdirektivet är nödvändiga för att fatta beslut i saken”, skriver HD.

SverigesRadio.se

Vi kan bara hålla tummarna för att det går i rätt riktning och IPRED slutligen upphävs, eftersom lagstiftning som låter privata aktörer agera poliser inte kan accepteras om rättssäkerhet ska garanteras.

Mer om detta hos: HAX,

  • Pingback: Tweets that mention IPRED olaglig | projO's/gothbarbie's blog -- Topsy.com()

  • Nja. Det finns formuleringar i Högsta domstolens beslut som kan tolkas annorlunda. Där står bland annat:

    ”Tystnadsplikten för bl.a. Internetleverantörer är alltså utformad så att den endast innebär ett förbud mot att obehörigen föra vidare eller utnyttja viss information. Tystnadsplikten är därmed underordnad andra bestämmelser som innebär att information ska lämnas ut, eftersom utlämnandet i sådana fall inte är obehörigt.”

    Med andra ord Lagen om elektronisk kommunikation är underordnad Ipred. Sen är det märkligt att två domstolar konstaterat att Ipred är förenlig med Datalagringsdirektivet. Men nu verkar Högsta domstolen tveka kring detta. Så jag tror inte vi ska ha allt för stort hopp. /Frekar06

  • gothbarbie

    Det är väl datalagringsdirektivet som är mest aktuellt?