IPRED olaglig

Det verkar allt mer som att IPRED-lagen i sig är olaglig. Högsta Domstolen har nu uttalat sig i fallet där ePhone krävs på identiteten av en serverägare av mediabolag, då denne påstås ha spridit ljudböcker olovligen.

I beslutet konstaterar HD att det råder viss osäkerhet om EU:s datalagringsdirektiv i det här fallet står i strid med bestämmelserna i den svenska upphovsrättslagen. Dessutom är det osäkert om bedömningen ska påverkas av att Sverige ännu inte genomfört direktivet.

”Svar på dessa frågor om tolkningen av datalagringsdirektivet är nödvändiga för att fatta beslut i saken”, skriver HD.

SverigesRadio.se

Vi kan bara hålla tummarna för att det går i rätt riktning och IPRED slutligen upphävs, eftersom lagstiftning som låter privata aktörer agera poliser inte kan accepteras om rättssäkerhet ska garanteras.

Mer om detta hos: HAX,