Insensitivity training

Något för Sveriges muslimer och andra lättkränkta grupper att ta till sig. Ja, svenskar överlag antar jag.