Ifrågasätt, men bara om det inte väcker anstöt!

En av grundprinciperna för skolan har varit att just lära eleverna att ifrågasätta och bilda sig en egen uppfattning. Det här är jätteviktigt, eftersom det är grunden för hela demokratiska systemet och en upplyst medborgare. Principer som fastställdes i o m Upplysningen. Att folk inte bara sväljer allt som ges till dem i Nordkoreansk anda, utan att faktiskt tänka till, ifrågasätta och resonera.

Det främsta sättet att pröva sina tankar är genom diskussion med andra. Att ifrågasätta, diskutera, på Internetforum, genom bloggande och chat, är kanske de främsta av alla medel för detta i det moderna digitala samhället. Websidor som Newsmill med parollen ”Våra läsare vet mer än vi” har inte växt av en slump.

Därför är det anmärkningsvärt att Lunds universitet nu inför en policy som säger ”det är viktigare att alla är sams än att våga ställa obekväma frågor”, eftersom det är just den princip man lär ut i länder som Nordkorea.

Ifrågasättande och diskussion måste uppmuntras, inte bara i teorin utan också i praktiken. Där utgör bloggar ett av de främsta moderna medlen för debatt och ifrågasättande. Detta för att det tydligen är viktigare för Lunds universitet att alla är snälla, trevliga och kommer överens än att lära ut grunden för demokrati. Vad är detta för kommunistfasoner?