Googlehumor

När man söker på Google får man ofta upp förslag på populära sökningar medan man skriver sin söksträng. Det leder inte sällan till en del humoristiska upptäckter.

Vad sägs t.ex. om följande förslag?