Flattr testpost

Automagi?

Automagi fail.
Manuell magi.


Flattr-knapp för gothbarbie.se. *peka*

Me wants automagisk funktion för varje post plis?

Widget plugin för flattr funkar inte heller. ._.

Update: Flattr ID var visst ett siffer-id, inte mitt nickname på Flattr. Duh.