Ett decentraliserat alternativ till Facebook

Ett decentraliserat alternativ till Facebook är i startgroparna. Diaspora heter det och är ett projekt startat av fyra college-nördar i New York.

Orsaken bakom idén är förstås den debatt kring Facebooks syn på integritet för användarna som lämnar en  hel del att önska. Diaspora ska vara decentraliserat och på så vis finns ingen central databas där integritetskänslig information lagras till försäljning och annan användning.

När väl idéen var kläckt har bidragen till Diaspora inte låtit vänta på sig. De 10 000 USD man tänkt samla på sig för att komma igång har hunnit växa till 176 000 USD och därtill har erbjudanden om hjälp kommit in från jurister, designers, hostingföretag etc. Över 4600 människor har redan bidragit ekonomiskt till projektet.

Den som vill följa utvecklingen kan göra det via den temporära informationssidan som satts upp, eller via Twitter.

New York Times skriver:

They have called their project Diaspora* and intend to distribute the software free, and to make the code openly available so that other programmers can build on it. As they describe it, the Diaspora* software will let users set up their own personal servers, called seeds, create their own hubs and fully control the information they share. Mr. Sofaer says that centralized networks like Facebook are not necessary. “In our real lives, we talk to each other,” he said. “We don’t need to hand our messages to a hub. What Facebook gives you as a user isn’t all that hard to do. All the little games, the little walls, the little chat, aren’t really rare things. The technology already exists.”

NY Times

Det här är att leva Pirat.

Mer hos: IDG,