En politiker med självdistans

  • redbean

    Bäst att låta dom vara kvar då, annars äter vampyrerna upp alla i staden :)