Diskriminering vid högskoleansökningar upphör

Det har tidigare varit lagstiftat att högskolor ska ta hänsyn till kön vid ansökningar till högskolan. Detta givetvis i den statsfeministiska strävan efter ett samhälle där enbart grupper och inga individer tas hänsyn till, som alltid i socialismens kollektivistiska resonemang, där du bara finns som en del av en grupp, inte som individ. I det här fallet grupperna män och kvinnor.

I verkligheten kan förstås bara enskilda individer diskrimineras (grupper är abstrakta koncept) och resultatet av dessa galna lagar är att människor som ansträngt sig för att komma in på en utbildning blir diskriminerade, för att någon politiker fått för sig att någon annan med rätt kön i sammanhanget, ska ha utbildningsplatsen istället för den som förtjänat den genom prestation.

Tack Alliansen rättsväsendet!

Källa: DN

Andra om detta: Hanna Wagenius, GenusNytt