Buck Angel

Intervju i holländsk tv med FtM Buck Angel.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=ysY-5Lfe9Hw

httpvh://www.youtube.com/watch?v=u3-DWJCp_Zw

httpvh://www.youtube.com/watch?v=aU8Eal_wEDI