Brott mot trevlighetslagen

I allt fler länder ser vi att lättsårade människor som inte vill ha otrevlig stämning lyckas få till stånd lagar som skyddar dem från detta. Det kan handla om övergenerösa tolkningar av vad som är ”hets” eller om brott mot medeltida blasfemilagar.

I mänskliga rättigheter ingår rätten att yttra sin åsikt. Detta gäller även när åsikten uppfattas som otrevlig, oartig eller till och med kränkande. Att säga att någons trossystem är uppåt väggarna galet, är förstås inte särskilt trevligt. Men det är just för sådana uttalanden som yttrandefriheten finns. Blir man då kränkt av att få höra att ens tro är idiotisk, så är det tyvärr vad yttrandefriheten kostar.

Det kan inte till varje pris vara viktigare att samhället har trevlig stämning. Att ingen känner sig ifrågasatt och att de godtyckliga regler man självpåtaget sätter upp för sitt eget liv, kanske inspirerad av sin religion, ska gälla alla andra människor. Det är därför vi kräver separation mellan religion och lagstiftning.

Doda - ej omtyckt i Polen (katoliker föredrar kanske skolpojkar?)

Den som t.ex. pga sitt trossystem anser att det är ytterst olämpligt att rita bilder av Muhammed, får tillämpa denna uppfattning på sig själv och sitt liv. Den har däremot ingen rätt att tillämpa sin trosuppfattning på andra människor. Så när muslimer uppfattar att det är kränkande att någon som inte delar deras tro, bryter mot deras självpåtagna livsregler, så är det ett otrevligt beteende som skyddas av yttrandefriheten.

Så måste det vara.

Det senaste exemplet på brott mot trevlighetslagen ser vi i det katolska Polen. Där har en artist nämligen gjort det otrevliga uttalandet att Bibeln är så knäpp att de som skrev den förmodligen drogade sig med alkohol och rökte vissa suspekta örter.

Det togs förstås inte emot så väl av vissa religiösa grupper, som faktiskt tar Bibeln på allvar. De känner sig kränkta och vill se artisten straffad för att ha förolämpat dem och orsakat otrevlig stämning, något som kan ge upp till två års fängelse i Polen.

Ryszard Nowak, ordförande för en kommitté med uppgift att ”försvara samhället mot sekter”, hävdar att Dorota Rabczewska med sina uttalanden skymfat ”religiösa känslor bland både kristna och judar”.”

– DN