Barnmisshandel mer okej för invandrare

Ja, på nåt annat sätt kan man väl knappast tolka den här domen, där en pappa får lindrigare påföljd efter att upprepade gånger ha misshandlat sin dotter. Motiveringen är att han kommer från en kultur där det är okej att misshandla barn i uppfostrande syfte. Kulturrelativism på hög nivå.

– Han kommer från en bakgrund där det är tillåtet och accepterat att man gör på det här sättet. Han har levt i Sverige under en mycket begränsad period och ska åka tillbaka igen. Han påstår att han inte har haft kännedom om hur reglerna förhöll sig i Sverige. De omständigheterna ansåg vi var i viss mån förmildrande, säger domare Lars Jeppsson.

Slutsatsen är alltså att barn med föräldrar från andra kulturer har mindre rätt att inte misshandlas, än barn med svenska föräldrar. Det blir ju den logiska slutsatsen av domarens resonemang.