Alla databaser läcker…

Och ibland undrar man hur någon seriöst kan påstå att polisen ska kunna anförtros med all känslig data som ska samlas in med teledatalagringsdirektivet som motiv, när de inte ens kan hålla koll på barnpornografi?!

Känns ju verkligen som att polisen kommer hålla all känslig data under strikt kontroll, aldrig råka läcka, aldrig sprida känsliga data, aldrig någonsin kommer någon enskilda hamna i kläm på så grova sätt att det undergräver allt vad trovärdigheten heter för polisens integritet, eller?

Om det inte funnits nog med goda skäl att vara emot teledataladringen så understryker väl detta på bästa tänkbara sätt varför polisen INTE ska ha tillgång till sådan här information på slentrianmässig basis?

Det enda parti som är emot den här lagen i praktiken är Piratpartiet.

Andra om detta: Scaber Nestor, Hax,

  • kenny_lex

    Det jag funderar på är varför en polis har barnpornografi på en o-krypterad USB sticka hemma och på vilket sätt han då har studerat dessa bilder. Det går att göra hanteringen säkrare, men för det behövs det först och främst vilja, nått som ofta tycks saknas inom polisens IT-avdelning.

  • Ja, man undrar ju onekligen vad polisen har för rutiner för behandling av bevismaterial när man kan ha privata bilder och barnporr på samma USB-minne som dessutom är okrypterad… Känns ju som han tagit hem det i andra syften än att jobba med dem…