Alla databaser läcker…

Och ibland undrar man hur någon seriöst kan påstå att polisen ska kunna anförtros med all känslig data som ska samlas in med teledatalagringsdirektivet som motiv, när de inte ens kan hålla koll på barnpornografi?!

Känns ju verkligen som att polisen kommer hålla all känslig data under strikt kontroll, aldrig råka läcka, aldrig sprida känsliga data, aldrig någonsin kommer någon enskilda hamna i kläm på så grova sätt att det undergräver allt vad trovärdigheten heter för polisens integritet, eller?

Om det inte funnits nog med goda skäl att vara emot teledataladringen så understryker väl detta på bästa tänkbara sätt varför polisen INTE ska ha tillgång till sådan här information på slentrianmässig basis?

Det enda parti som är emot den här lagen i praktiken är Piratpartiet.

Andra om detta: Scaber Nestor, Hax,