28 miljarder bortkastade

Ju mer staten lägger sig i ekonomin, desto sämre för alla. Det beror på att regleringar och omfördelning hindrar det naturliga flödet av pengar, i den naturliga ”omfördelning” som marknaden sköter helt av sig självt. Ett gott exempel som stödjer detta är att den svarta marknaden klarar sig väsentligt bättre än den vita i finanskriser. Länder med omfattande svart marknad klarar sig också totalt sett bättre än länder där staten lägger näsan i blöt i folks shoppande av socialhygieniska skäl och dyl.

Ett exempel på hur man tar pengar från den friska delen av marknaden och eldar upp dem av politiska skäl, på helt idiotiska saker som ingen vettig människa frivilligt hade spenderat dem på (själva anledningen till att företaget ifråga också gick så dåligt) är hur staten spenderade 28 miljarder på Saab och Volvo 2008. Detta för att ”rädda jobben”. Vad man i själva verket gör är att förhindra den naturliga utrensning av dåliga företag till fördel för bra företag för att bevara jobb vars existens inte kan rättfärdigas.

Resonemangen om positiva rättigheter kan nå absurda proportioner, när folk lämnat allt vad förnuft heter till fördel för resonemang där man har ”rätt till” precis vad som helst som man vill ha, utan någon som helst hänsyn till verklighetens konsekvenser. Tyvärr går det inte lura verkligheten och därför ser vi också hur marknaden förr eller senare kraschar, för att återställa den naturliga balansen. Att staten försöker motverka detta får ingen som helst effekt, annat än att man skjuter upp det oundvikliga.

Så när man tar 28 miljarder från den friska delen av ekonomin – den som producerar saker som folk vill ha och värderar – och tvångsomfördelar till företag vars existens inte är legitim, så räddar man inga jobb. Man skäl resurser från jobb som är legitima för att bevara döda jobb med konstgjord andning för att man hellre har kvar dem i vegitativt tillstånd, än låter dem gå sin välförtjänta död till mötes.

Nostalgi och känslor är ingen bra grund för att fatta ekonomiska beslut. När man centrerar makt och låter ett fåtal människor fatta beslut baserat på nostalgi för företag, så underminerar man den naturliga balans som marknaden skapar och som är helt överlägsen enskilda människors beslut. Staten är inte bättre än enskilda människor på att bestämma vad samma enskilda människor bäst spenderar sina pengar!

Man kan inte rädda döda företag med att spendera pengar på dem. Själva grunden för deras existens – att de producerar något som efterfrågas på marknaden – saknas! Det spelar ingen roll om staten spenderar 28 miljarder, eller 100 miljarder på sådana företag. Saab har gått back i decennium! Det borde ha konkat för länge sedan, sanerats från marknaden som det misslyckade företag det är. Ju förr desto bättre.

Om din granne säljer kottar som ingen vill ha, blir du glad att denne får fortsätta med sin meningslösa sysselsättning om någon annan går in och tar pengarna du inte själv vill spendera på denne grannes kottar från dig, för att till varje pris ”behålla jobbet” för din kottsäljande granne? Knappast?!

Grunden för jobb är att de producerar något av värde. De administrativa jobben i staten producerar inget av värde, så att anställa folk i staten som vänstern vill, är lika produktivt för samhället som att ge dem bidrag utan att de gör något. De kan lika gärna gräva gropar och fylla igen dem igen som att anställas i staten. Staten lyder nämligen inte under de fundamentala lagarna om tillgång och efterfrågan.

Om statens ”jobb” inte efterfrågas, så bevaras de likväl. Det finns ingen naturlig balans i statens ekonomi, eftersom den inte baseras på frivillighet. Det gör att ju mer pengar som låses in i staten, desto sämre för ekonomin i sin helhet. Därför kraschade oundvikligen kommunistrysslands ekonomi till slut, och därför är varje krona som låses upp i staten en väsentligen förlorad krona. Att staten utökar sin verksamhet till att omfatta privata företag som är döende, gör ingen någon välgärning alls.

Det är sorgligt att folk hålls i okunskap och inte förstår dessa fundamentala ekonomiska samband och fortsätter hållas i tron att man kan önska sig jobb av staten som om staten vore tomten själv. Staten kan inte skapa några som helst jobb, tro inte på den lögnen. Det enda som kan skapa jobb är att tillgodose marknadens efterfrågan genom produktion. När efterfrågan inte finns, hjälper det inte att producera kottar. Att då spendera 28 miljarder på att köpa kottar är totalt oansvarigt och för detta är Alliansen skyldig. Skämmes ta mig fan!

Mer om detta: Henrik Sundholm,

 • Men de spenderade inte 28 miljarder. 20 miljarder var kreditgarantier, 5 i undsättningslån, 3 var för separat forskning och utveckling. Såvitt jag kommer ihåg så var det dessutom väldigt lite av lånen som ens togs.

 • Thomas

  Säkerligen så var de som jobbade på Saab och Volvo glada.
  Men håller helt med.
  För de 28 miljarderna hade säkerligen kunnat skapa fler jobb hos de som jobbade på Saab.

  Men det som är det mest sjuka är att de företagen är inte i svensk ägo längre och har inte varit på väldigt lång tid.

  /T

 • Som Daniel M skriver så var 20 Miljarder garantier för lån från Europeiska Investeringsbanken. 5 Miljarder har gått till Fouriertransform, ett statligt riskkapitalbolag som ska stödja svensk fordonsindustri. Totalt har Fouriertransform investerat 60 miljoner än så länge. Ca 3 miljarder går direkt till forskning om grön fordonspark. Så det du skriver stämmer inte. Att stödja företag som går dåligt och som inte har en fungerande affärsmodell är såklart fel. Men för att t.ex. SAAB öht skulle kunna få sina lån så lrävde regeringen att en affärsmodell som ger vinst skulle presenteras, så det var aldrig tal om att slänga pengarna i sjön. För övrigt var det inte ett statligt stöd utan ett lån vilket är en helt annan sak.

  Källa: http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\10\27\359011&sectionid=undefined

  http://www.idg.se/2.1085/1.199917/28-miljarder-ska-radda-svensk-bilindustri
  .-= Niklas´s last blog ..Forskning bekräftar det vi sagt hela tiden =-.

 • WysiWyg

  Jag vet inte jag. Efter vad jag förstått så upplever många att det är ovissheten som är det värsta, att gå runt i ”limbo” och inte veta om deras jobb kommer överleva. Att behöva dra ut på det i åratal i onödan måste vara väldigt stressigt.

 • Just SAAB har väl gått extremt dåligt väldigt länge, så det är väl möjligt att det inte är något att satsa några pengar på. Men rent generellt kan jag knappast hålla med om att det är dåligt att stötta företag som annars inte överlever. Man får väl helt enkelt väga stödet man ger mot fördelarna man tror att företagets fortsatta existens ger (multiplicerat med sannolikheten att stödet faktiskt leder till något slags långsiktig överlevnad, osv.).
  Helt enkelt, det kan ju vara så att min grannes framtida satsningar leder till att denne kommer på att man ska sätta pinnar på kottarna och plötsligt börjar sälja som hästen galopperar. Kottplockarnas jobb är räddade trots att det fanns en period då deras arbete inte tycktes vara något värt.
  .-= Mejf´s last blog ..Det Sista ProgrammetTM =-.

 • Förresten vill jag tillägga att jag ser givetvis att en privat inversterare borde ha lika stor förmåga att se kottbranschens potential. Dock har jag svårt att se att de skulle ta hänsyn till arbetslöshet, skattebortfall o.dyl.
  .-= Mejf´s last blog ..Det Sista ProgrammetTM =-.

 • Nea

  Håller helt med om att vissa investeringar staten gör i privata företag kan visa sig vara katastrofala, ett annat exempel är ju 70talets varvsindustri som matades pengar utan att själv göra någonting åt sin egen överlevnadsförmåga och när bidragen upphörde dog den.

  Men ”Grunden för jobb är att de producerar något av värde. De administrativa jobben i staten producerar inget av värde” är inte sant, viss statlig administration är ett krav för att samhället ska fungera; infrastruktur, räddningstjänst, polis, sjukvård osv. Sociala och ekonomiska skyddsnät är en trygghet som privata marknader och självständiga individer frodas i.

 • WysiWyg

  Men är det verkligen smart att ta hänsyn till arbetslöshet, skattebortfall o.dyl när man avgör huruvida ett företag är värt att investera i, huruvida det kan bli bärkraftigt?

  Visst, exemplet med kottkillen är kanske inte det bästa, eftersom det är så pass litet att ingen investerare skulle kunna upptäcka en, men när det gäller stora saker som SAAB så borde det faktum att ingen privat investerare vill vara med vara en stor varningsklocka. I grund och botten; vill ingen privat investerare vara med så slösar du bort pengarna, vill någon vara med så är det bättre att låta dem sköta det.

  Och vad gäller kottkillen så finns det faktiskt organisationer, hel eller halvstatliga (vet inte riktigt), som ger gynnsamma lån till nya företag. Så om han verkligen hade trott på sin ide, så hade han kunnat finansiera den med ett sådant lån. (vet inte om det finns krav på att det ska verka som om han kommer kunna betala tillbaka dock, men då är vi än en gång tillbaka vid att inte göda dödfödda företag).

 • WysiWyg

  dödsdömda företag är nog en mer passande term. ;-)

 • Andreas

  Mycket bra och klokt skrivet, påminner lite om vänsterpartiets vilja att minska arbetslösheten genom att anställa hundratusentals personer i den offentliga sektorn. Någon borde upplysa dem om att offentlig sektor bekostas av skattepengar och att vi redan är världsledande i skatter. Statens byråkrati och den offentliga sektorn måste minimeras och hållas effektiv. Ett exempel på att så inte är fallet är nog landstingen där ~30% av budgeten går till vården och resten till byråkratin, detta kanske har något att göra med att folkvalda amatörer driver verksamheten och att långsiktighet saknas fullständigt.

  Rekommenderad läsning: Managerial Economics, en mycket bra bok med bra exempel på ekonomiska principer och hur marknader av olika typer fungerar beroende på ekonomiska (& politiska) system.

  http://www.amazon.com/Managerial-Economics-Sixth-Edwin-Mansfield/dp/0393924963/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=books&qid=1262865367&sr=8-7

 • Daniel M, Niklas: Det är fortfarande fel att staten manipulerar förutsättningarna för företag att överleva. Klarar de sig inte på en konkurrensutsattmarknad så är det i grund och botten för att de gör sitt jobb sämre än andra företag. När man då hjälper ett dött företag att överleva längre så är det på bekostnad av de andra konkurrerande företagen som förtjänat sin överlevnad genom att helt enkelt producera något som har värde för konsumenterna (i tillräcklig mängd för att vara en bäraktig affärisidé.)

  Vad ni säger är att det är ok att investera skattepengar i kottförsäljning som inte visat sig vara bäraktig till ett företag som inte överlever, om de blir ett produktivt företag. Den chansen har de redan haft på marknaden och inte klarat av. Varför ska dåliga företag förtjäna en extra chans på bekostnad av sina konkurrenter? Låt dem dö och sluta dra ut på lidandet.

  Jobb som inte producerar något av värde är en bekostnad för hela samhället och man lurar folk tro att deras arbete behövs när man åter dem jobba på döda företag vars livskraft upprätthålls med respirator.

 • Avatar

  Väl sagt kamrat jag ser att du värderar gammal hederlig 40tals kommunism ist för den parodi på marxismen vi har idag i detta land :)

 • Hanna, nej det säger vi inte (inte jag iaf), men staten har faktiskt inte spenderat 28 miljarder såsom du skriver. I övrigt håller jag med dig om statlig konstgjord andning.
  .-= Daniel M´s last blog ..Belle de Jour – kvinnan som inte fanns, finns. =-.