28 miljarder bortkastade

Ju mer staten lägger sig i ekonomin, desto sämre för alla. Det beror på att regleringar och omfördelning hindrar det naturliga flödet av pengar, i den naturliga ”omfördelning” som marknaden sköter helt av sig självt. Ett gott exempel som stödjer detta är att den svarta marknaden klarar sig väsentligt bättre än den vita i finanskriser. Länder med omfattande svart marknad klarar sig också totalt sett bättre än länder där staten lägger näsan i blöt i folks shoppande av socialhygieniska skäl och dyl.

Ett exempel på hur man tar pengar från den friska delen av marknaden och eldar upp dem av politiska skäl, på helt idiotiska saker som ingen vettig människa frivilligt hade spenderat dem på (själva anledningen till att företaget ifråga också gick så dåligt) är hur staten spenderade 28 miljarder på Saab och Volvo 2008. Detta för att ”rädda jobben”. Vad man i själva verket gör är att förhindra den naturliga utrensning av dåliga företag till fördel för bra företag för att bevara jobb vars existens inte kan rättfärdigas.

Resonemangen om positiva rättigheter kan nå absurda proportioner, när folk lämnat allt vad förnuft heter till fördel för resonemang där man har ”rätt till” precis vad som helst som man vill ha, utan någon som helst hänsyn till verklighetens konsekvenser. Tyvärr går det inte lura verkligheten och därför ser vi också hur marknaden förr eller senare kraschar, för att återställa den naturliga balansen. Att staten försöker motverka detta får ingen som helst effekt, annat än att man skjuter upp det oundvikliga.

Så när man tar 28 miljarder från den friska delen av ekonomin – den som producerar saker som folk vill ha och värderar – och tvångsomfördelar till företag vars existens inte är legitim, så räddar man inga jobb. Man skäl resurser från jobb som är legitima för att bevara döda jobb med konstgjord andning för att man hellre har kvar dem i vegitativt tillstånd, än låter dem gå sin välförtjänta död till mötes.

Nostalgi och känslor är ingen bra grund för att fatta ekonomiska beslut. När man centrerar makt och låter ett fåtal människor fatta beslut baserat på nostalgi för företag, så underminerar man den naturliga balans som marknaden skapar och som är helt överlägsen enskilda människors beslut. Staten är inte bättre än enskilda människor på att bestämma vad samma enskilda människor bäst spenderar sina pengar!

Man kan inte rädda döda företag med att spendera pengar på dem. Själva grunden för deras existens – att de producerar något som efterfrågas på marknaden – saknas! Det spelar ingen roll om staten spenderar 28 miljarder, eller 100 miljarder på sådana företag. Saab har gått back i decennium! Det borde ha konkat för länge sedan, sanerats från marknaden som det misslyckade företag det är. Ju förr desto bättre.

Om din granne säljer kottar som ingen vill ha, blir du glad att denne får fortsätta med sin meningslösa sysselsättning om någon annan går in och tar pengarna du inte själv vill spendera på denne grannes kottar från dig, för att till varje pris ”behålla jobbet” för din kottsäljande granne? Knappast?!

Grunden för jobb är att de producerar något av värde. De administrativa jobben i staten producerar inget av värde, så att anställa folk i staten som vänstern vill, är lika produktivt för samhället som att ge dem bidrag utan att de gör något. De kan lika gärna gräva gropar och fylla igen dem igen som att anställas i staten. Staten lyder nämligen inte under de fundamentala lagarna om tillgång och efterfrågan.

Om statens ”jobb” inte efterfrågas, så bevaras de likväl. Det finns ingen naturlig balans i statens ekonomi, eftersom den inte baseras på frivillighet. Det gör att ju mer pengar som låses in i staten, desto sämre för ekonomin i sin helhet. Därför kraschade oundvikligen kommunistrysslands ekonomi till slut, och därför är varje krona som låses upp i staten en väsentligen förlorad krona. Att staten utökar sin verksamhet till att omfatta privata företag som är döende, gör ingen någon välgärning alls.

Det är sorgligt att folk hålls i okunskap och inte förstår dessa fundamentala ekonomiska samband och fortsätter hållas i tron att man kan önska sig jobb av staten som om staten vore tomten själv. Staten kan inte skapa några som helst jobb, tro inte på den lögnen. Det enda som kan skapa jobb är att tillgodose marknadens efterfrågan genom produktion. När efterfrågan inte finns, hjälper det inte att producera kottar. Att då spendera 28 miljarder på att köpa kottar är totalt oansvarigt och för detta är Alliansen skyldig. Skämmes ta mig fan!

Mer om detta: Henrik Sundholm,