Vi kräver allemansrätt på Internet

En namninsamling, eller upprop, har startat för en allemansrätt på Internet. Initativtagaren är bloggaren Mårtensson.

Det här är ett initativ jag står helt bakom och är jätteglad att se. Så, vad innefattar eg. begreppet ‘allemansrätt på Internet‘?

Allemansrätten är en omistlig och viktig del av Svenskens rättigheter. Den ger möjlighet till att fritt röra sig i skog och mark så länge man inte skadar.

Nu är det hög tid att införa en intellektuell allemansrätt
Grundstenarna i den är:

  • Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk på Internet. Det är också allas rätt till information, kunskap, bildning och interaktivitet.
  • Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, Internet. Intellektuell och interaktiv rörelsefrihet
  • Att fritt kunna vara och verka i det virtuella rummet, ha rätt till att inte ge sig tillkänna och att inte bli registrerad där av myndigheter är när man vistas där.
  • Rätten till att få brevhemligheten respekterad oberoende av om den utnyttjas elektroniskt eller på papper.

Vi kräver att Sveriges Riksdag tar initiativ till att stifta en lag som ger Sveriges medborgare dessa rättigheter.

Namninsamling

Skriv på och sprid!