Var går gränsen?

Jag ser oerhört hårt på brott mot individ och egendom. Brott mot staten tycker jag ska avskaffas. Därmed försvinner alla morallagar som narkotikalagstiftningen och sexköpslagen.

Men när man kallt och utstuderat attackerar helt oprovocerat med fysiskt våld, i syfte att underhålla sig själv, då har man passerat en fundamental gräns för mänskligt beteende. Där nånstans suddas alla mina sympatier ut. Kan inte polisen skydda en individ mot sådant, ja då har man själv ansvar att göra det och ska vara fri att göra det, utan rättsliga påföljder.

När man förvarar sig mot våld ska man ha rätt att använda så mycket våld som man i situationen bedömer är nödvändigt för att garantera sin egen säkerhet. Om det innebär att gärningsmannen dör, så är det helt enkelt tough luck för honom. Det ska inte vara upp till domstolen att bestämma.

När man attackerar någon och därmed kränker dennes fundamentala rättigheter, så har man i samma stund avsagt sig rätten till detsamma. Därför kan jag inte se att den som blir attackerad ska ha någon som helst skyldighet i sitt försvarande. Kort sagt, om en gärningsman skadar sig så ska det inte tas i beaktning överhuvudtaget vid bedömandet av brottets grovhet eller i påföljdsbedömningen efteråt. Det är helt enkelt resultatet av gärningsmannens eget fria val att begå brott mot någon. Han har gjort det mot sig själv och får därmed skylla sig själv. Försvar är aldrig ett brott, även när det är ”oproportionerligt”.

Kan man konstatera att gärningsmannen begått brott? Bra, då ska offrets handlingar helt enkelt strykas från ev. åtal.

– Det syns tydligt att de tre personerna är spiknyktra. Sedan kommer gärningsmännen och ger sig på dem hårt. De hade nog inte räknat med att de skulle försvara sig. Det bryter ut ett vilt slagsmål, säger Mats Attin.

Polisen var snabbt på plats och grep de fem männen, som alla är i 20-årsåldern. Man beslagtog också en videokamera som visade sig innehålla filmen som visar hela misshandeln.

En person fördes med ambulans till sjukhus med avslaget käkben. De andra två skall ha klarat sig undan med mindre skador. Polisen utreder nu både grov misshandel och misshandel av normalgraden.

DN

Här är alltså fem män i 20årsåldern som med videokamera i hand oprovocerat ger sig på vad de tror ska bli enkla offer. Personligen kan jag inte se hur det kan finnas några som helst ursäktande omständigheter kring detta. Det här är den sortens brott som borde ge hårda straff, inte fildelning, skattebrott och sexköp.

Svensk lagstiftning är sannerligen uppochner i sina värderingar.